พวกเรา ประกาศ.Net ไม่มีทีมครับ อยู่กันสองคนกับหมาหนึ่งตัว คอมพิวเตอร์เก่าๆ และอินเตอร์เน็ตฟรี